نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 34-1

کلمپ تعمیراتی دو فکی

1,000 تومان8,850,000 تومان

کلمپ تعمیراتی تک فکی

621,000 تومان2,942,000 تومان

کلمپ استیل فشار قوی

1,000 تومان561,000,000 تومان

کوپلینگ کلمپ

1,000 تومان

کلمپ تعمیراتی چندفکی

1,000 تومان304,700,000 تومان

جعبه کلمپ اضطراری

1,000 تومان

داکت های صنعتی

فلنج کوپلینگ

فن سانتریفیوژ

کوره های صنعتی