کلمپ انشعابگیر

کلمپ انشعابگیر بشن دار

کلمپ بشن دار

کلمپ انشعابگیر بشن دار با تلرانس رنج کارگیر 25 میلیمتر در قطر (OD) لوله (TSC)

 • جهت لوله های از قطر 100 الی 350 میلیمتر

 • جهت لوله های از قطر 100 الی 350 میلیمتر

 • موارد استفاده لوله های فولادی، چدن، آربست، پلی اتیلن، یو پی وی سی و جی آر پی

مشخصات فنی جدول اندازه ها روش نصب

کلمپ انشعابگیر فلنجدار فشار قوی

کلمپ فشار قوی

کلمپ انشعابگیر فلنجدار فشار قوی با تلرانس رنج کارگیر 35 میلیمتر در قطر (OD) لوله (HP-TTC)

 • جهت لوله های از قطر 400 الی 800 میلیمتر

 • فشار قابل تحمل25 بار

 • موارد استفاده لوله های فولادی، چدن

مشخصات فنی جدول اندازه ها روش نصب

کلمپ انشعابگیر فلنج دار

کلمپ تک فکی

کلمپ انشعابگیر فلنج دار با تلرانس رنج کارگیری 25 میلیمتر در قطر(OD) لوله (TTC)

 • جهت لوله های از قطر 100 الی 700 میلیمتر

 • فشار قابل تحمل از سایز 100 الی 350 میلیمتر 16 بار

 • فشار قابل تحمل از سایز 400 الی 700 میلیمتر 10 بار

 • موارد استفاده لوله های فولادی، چدن، آربست، پلی اتیلن، یو پی وی سی و جی آر پی

مشخصات فنی جدول اندازه ها روش نصب

کمربند ناف رزوه (Saddle)

سدل

کمربند ناف رزوه (Saddle) با روکش PTFE با تلرانس رنج کارگیری 35 میلیمتر در قطر لوله (OD)

 • جهت لوله های از قطر 80 الی 250 میلیمتر

 • فشار قابل تحمل 16 بار

 • موارد استفاده لوله های فولادی، چدن، آربست، پلی اتیلن، یو پی وی سی و جی آر پی

مشخصات فنی جدول اندازه ها روش نصب